1/2
ETON | SKJORTA

Skarpt projekt och designtävling att skapa en vit skjorta riktat till Eton som företag. Uppvisat och bedömd av Eton.

PORTFOLIO

AV JENNIFER SVENSSON