EXAMENSARBETE 2015 | I DO - BRUD OCH TÄRNKLÄNNINGAR

Mitt sista arbete på Nordisk Designskola, som ska summera mycket av utbildningen och praktikperiodens kunskaper i eget valfritt område.

1/2

PORTFOLIO

AV JENNIFER SVENSSON