NOME FOOTWEAR | TILLBEHÖR

Skarpt projekt att skapa ny skokartong, hangtag och logo riktad till Nome footwear som företag.

PORTFOLIO

AV JENNIFER SVENSSON